บริษัท ลีฟ อะราวด์ จำกัด

บริษัท ลีฟ อะราวด์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับงานเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตัวอาคารและบ้านเรือน,ปรับภูมิทัศน์,งานดินและงานวิศวะกรรมสิ่งแวดล้อม